Tôi sẽ tham gia!

IE sẵn sàng cho Thống Kê Dân Số 2020!

Vùng Inland Empire là một cộng đồng sôi động với nhiều ý tưởng sáng tạo, đa dạng và đầy cơ hội tiềm năng. Các quận San Bernardino và Riverside có hơn 4 triệu người, với gần một triệu người nhập cư và hai phần ba trong số đó là dân da màu. Thành phố Riverside là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất trong cả nước và quận San Bernardino là quận lớn nhất quốc gia. Cộng đồng chúng ta biết điều này vì chúng ta sống ở đây và thông qua Thống kê dân số, cả nước sẽ biết. Hãy tham gia cùng chúng tôi và đếm dân số tại IE bằng việc tham gia Thống kê Dân Số năm 2020!

Video Hướng Dẫn Trả Lời Thống Kê Dân Số 2020 Trên Mạng

Tham khảo trang Các câu hỏi thường gặp để được giải đáp thắc mắc!

Những câu hỏi thường gặp

Chúng tôi là ai?

Census IE

 Thống kê dân số IE là một liên minh của các tổ chức cộng đồng phi lợi nhuận trong phạm vi quận San Bernardino và quận Riverside, dẫn đầu là Quỹ Inland Empire Community Foundation, cam kết đảm bảo đếm đủ số lượng và chính xác cho khu vực của chúng ta.  

Trang web này là dành để hỗ trợ liên minh phi lợi nhuận này.

IE Counts là tên chiến dịch phản ánh nỗ lực chung của chính quyền quận San Bernardino và quận Riverside để đảm bảo đếm đủ dân số trong khu vực. Phối hợp với Trung Tâm Social Innovation của UCR, các quận đã thành lập Hội Đồng thống kê hoàn chỉnh vùng Inland Empire (IE-CCC) để kết hợp sự lãnh đạo từ nhiều lĩnh vực khác nhau để điều phối các nỗ lực chung. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của họ dưới đây. 

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Thống kê dân số là gì?

Thống kê dân số là một cuộc khảo sát thực hiện mỗi mười năm một lần nhằm đếm số người sinh sống ở Hoa Kỳ. Nó được bắt buộc theo Hiến pháp và được thiết kế để đếm mỗi người một lần, và chỉ một lần, ở đúng nơi.

Thống kê dân số để làm gì?

Kết quả Thống kê dân số được sử dụng cho ba mục đích chính: đại diện, tài trợ liên bang và dữ liệu.

Tham khảo trang Các câu hỏi thường gặp để được giải đáp thắc mắc! 

Những câu hỏi thường gặp

Thông tin bổ sung

Tiếng Việt
English Español de México 한국어 香港中文版 简体中文 Tagalog العربية Tiếng Việt