Tiyakin na ang Inland Empire ay Kabilang!

Ang IE ay Handa para sa Senso 2020!

Ang Inland Empire ay isang masiglang pamayanan na puno ng mga makabagong ideya, mga magkakaibang kumunidad, at masaganang pagkakataon. Ang mga munisipyo ng San Bernardino at Riverside ay tahanan sa mahigit na 4 na milyón katao, kung saan halos isang milyón ay mga imigrante at ang dalawang-katlo ay mga taong hindi puti. Ang Lunsod ng Riverside ay isa sa mga pinakamabilis na umuunlad na siyudad sa bansa at ang munisipyo ng San Bernardino ay ang pinakamalaki na pook sa bayan. Ito ay alam ng kumunidad dahil dito kami naninirahan, at malalaman na ito ng bayan dahil sa senso. Makiisa sa amin at ng mapabilang ang IE sa pamamagitan ng paglahok sa 2020 Senso!

Video na Patnubay para sa Pagkumpleto ng 2020 Senso Online

Tingnan ang aming pahina ng FAQ upang masagot ang lahat ng inyong mga tanong!

Mga Madalas na Itinatanong

Sino Kami

Census IE

 Ang Census IE ay isang pagsasama ng hindi pangkalakal at mga organisasyong nakabatay sa pamayanan sa loob ng mga munisipyo ng San Bernardino at Riverside, sa pamumuno ng Inland Empire Community Foundation, nakatuon na matamo ang isang husto at wastong bilang ng ating rehiyon.  

Ang lugar sa internet (website) na ito ay iniaalay upang iangat itong pagsasama na hindi pangkalakal.

Ang IE Counts ay pangalan ng kilusan na nagpapakita ng magkasamang pagsisikap ng pamahalaan ng mga munisipyo ng San Bernardino at Riverside upang masiguro ang hustong bilang ng rehiyon. Sa pakikipagtulungan ng Center for Social Innovation of UCR, itinatag ng mga munisipyo ang Inland Empire Complete Count Committee (IE-CCC) upang mapagsama-sama ang pamunuan ng iba’t-ibang sektor para matipon ang mga pagsisikap. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang kanilang lugar sa internet (website) sa ibaba. 

Mga Madalas na Itinatanong

Ano ang Senso?

Ang Senso ay isang pagsisiyasat na isinasagawa tuwing sampung taon na ang saloobin ay bilangin ang bawat tao na naninirahan sa Estados Unidos. Ito ay ipinag-uutos ng Konstitusyon at ginawa upang mabilang ang bawat tao ng isang beses, at isang beses lamang, sa tamang lugar.

Saan ginagamit ang Senso?

Ang mga resulta sa Senso ay ginagamit para sa tatlong pangunahing layunin: pagkatawan, pederal na pagpopondo, at datos.

Tingnan ang aming pahina ng FAQ upang masagot ang lahat ng inyong mga tanong! 

Mga Madalas na Itinatanong

Karagdagang Pinagkukunan

Tagalog
English Español de México 한국어 香港中文版 简体中文 Tiếng Việt العربية Tagalog